Danas i jučer

Posljednji podaci izmjereni su 19. listopad 2017. godine u 08:57:46 sati. Stranica se osvježava svakih 10 minuta. Posljednji put stranica je osvježena 19. listopad 2017. godine u 08:57:50 sati.

Temperatura i vlažnost Danas Jučer
Najviša izmjerena temperatura zraka 16,1°C 01:16 sati 21,6°C 15:41 sati
Najniža izmjerena temperatura zraka 13,3°C 05:58 sati 13,3°C 07:10 sati
Najviša prividna temperatura zraka 16,7°C 01:16 sati 23,2°C 15:41 sati
Najniža prividna temperatura zraka 13,1°C 05:58 sati 13,4°C 07:10 sati
Index topline 16,1°C 01:16 sati 21,6°C 15:41 sati
Najniži osjećaj hladnoće 13,3°C 05:58 sati 13,3°C 07:10 sati
Najviša izmjerena vlažnost zraka 78% 04:30 sati 82% 07:12 sati
Najniža izmjerena vlažnost zraka 72% 07:55 sati 64% 13:11 sati
Najviša točka rosišta 11,9°C 01:16 sati 15,1°C 13:00 sati
Najniža točka rosišta 8,9°C 08:48 sati 9,9°C 08:35 sati
Kiša Danas Jučer
Ukupno izmjerena količina kiše 0,0 mm 0,0 mm
Najveći izmjereni intenzitet kiše 0,0 mm/h 00:00 sati 0,0 mm/h 00:00 sati
Najviše izmjereno kiše u sat vremena 0,0 mm u 00:00 -1 sat 0,0 mm u 00:00 -1 sat
Vjetar Danas Jučer
Najviša prosječna brzina vjetra 1,1 km/h 03:16 sati 6,9 km/h 13:14 sati
Najjači udar vjetra 4,0 km/h 03:14 sati 12,6 km/h 13:06 sati
Dominantan vjetar ENE WSW
Izmjereni "Wind run" 0,2 km 4,2 km
Tlak zraka Danas Jučer
Najviši izmjereni tlak zraka 1018,1 hPa 08:46 sati 1021,2 hPa 00:02 sati
Najniži izmjereni tlak zraka 1017,2 hPa 05:13 sati 1017,0 hPa 16:48 sati

Prividna temperatura je definirana kao percepcija temperature uzrokovana kombinacijom temperature zraka, relativne vlažnosti i izmjerenom brzinom vjetra.

Index topline (Heat index) mjeri učinak vlage na percepciju temperature. U vlažnim uvjetima temperatura zraka se osjeća toplije nego što zapravo jest, zbog smanjenjenog isparavanja znoja. Obično se računa samo za temperature iznad 27°C u hladu. Za niže temperature na raspolaganju je izračun za prividnu temperaturu.

Točka rosišta je temperatura do koje se vlažan zrak mora hladiti (100% relativne vlage zraka), kod konstantnog tlaka, da počne kondenzacija vode. Pri temperaturi rosišta ili nižoj temperaturi, kondenzacijom se stvaraju kapljice vode, na bilju se pojavljuje rosa ili mraz, ovisno o tome je li temperature rosišta viša ili niža od 0 ºC.

Osjećaj hladnoće (Wind chill) je subjektivni osjećaj na izloženoj koži zbog djelovanja vjetra. Ta je vrijednost uvijek niža od izmjerene temperature zraka. Za temperature iznad 10 °C i brzine vjetra manje od 4, 8 km/h koristi se Index topline (Heat index).

Wind run predstavlja "količinu" vjetra propuhanu kroz vjetromjer. Npr. wind run od 240 km. znači da je prosječna brzina (10 800 uzoraka) vjetra u danu iznosila 10 km/h (240 km/h:24 h). Općenito, ovaj nam broj pokazuje koliko je " vjetrovit " bio pojedini dan.